Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Hệ thống thủy nông cơ sở - Một thành tựu lớn đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, của Đảng và Nhà nước ta.

Tác giả: Mai Văn Hai

Tóm tắt

Trong đường lối phát triển nông nghiệp và nông thôn của Đảng tacos một vấn đề luôn được đặc biệt coi trọng đó là thủy lợi, Hoen 40 năm qua, kể từ ngày miền bắc được hoàn toàn giải phóng, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy nông ở nông thôn dường như chưa khi nào ngừng nghỉ, kể cả thời gian chống chiến tranh phá hoại cả giặc Mỹ. Đến nay, hệ thống thủy nông cơ sở, về cơ bản , không chỉ đáp ứng việc sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường nông thôn, và còn góp phần giải phống và đảm bảo đời sống cho người nông dân. Có thể coi đây như là một mũi đột phá , mở đầu cho công cuộc hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp của Đảng và nhà nước ta. Dựa vào những tư liệu điều tra xã hội học ở làng Đào Xá, xã An Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng, bài viết mong muốn làm rõ nhận định trên.

Nội dung

  1. Vài nét về quá trình xây dựng hệ thống thủy nông cải tạo đồng ruộng
  2. Hệ thống thủy nông với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân
  3. Nhân tố quyết định sự thành công của quá trình xây dựng hệ thống thủy nông nơi làng xã.

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự