GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Hình ảnh một số virus thông thường

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Hình ảnh một số virus thông thường:

Kích thước Virus (1000nm= 1µm)
Họ Orthomyxoviridae
Virus cúm (Influenzavirus)
Virus cúm gia cầm H5N1 (HPAV- Highly pathogenic avian influenza)
Họ Paramyxoviridae
Virus quai bị (Mumps virus)
Virus sởi (Measles virus)

Họ TogaviridaeVirus sởi Đức (Rubella virus)
Virus hợp bào hô hấp (RSV- Respiratory syncytial virus)

Họ Coranoviridae

Virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
Virus gây bệnh dại ( Rhabdovirus)
Họ HepadnaviridaeVirus viêm gan B (HBV- Hepatitis B virus)
Họ Picornaviridae (HAV- Hepatitis A virus)
Họ FlaviviridaeVirus viêm gan C (HCV- Hepatitis C virus)
Virus viêm não Nhật Bản B (Japanese B Encephalitis virus)
Virus viêm gan D (HDV- Hepatitis D virus)
Họ TogaviridaeVirus viêm gan E ( HEV- Hepatitis E virus)
Virus sốt xuất huyết Dengue (Dengue fever virus)

Virus HIV (Human immunodeficiency virus)

Virus bại liệt (Poliomyelitis virus)
Họ PoxviridaeVirus đậu mùa (Pox virus)
Họ FiloviridaeVirus Ebola (Ebola hemorrhagic fever virus)80 x 14 000 nm

Họ PicornaviridaeVirus sốt lở mồm long móng (Foot and mouth disease virus)  

Virus hại lá cây trồng  

Virus hại củ quả cây trồng

 
MỤC LỤC