Giáo trình

Kinh tế vĩ mô

Business

Tổng quan về kinh tế

Tác giả: Châu Văn Thành

Tổng quan về kinh tế

Kinh tế học:

Nghiên cứu cách thức các nguồn lực khan hiếm được phân bổ cho các nhu cầu

sử dụng mang tính cạnh tranh.

Các câu hỏi chủ yếu của kinh tế học:

  • Sản xuất cái gì?
  • Sản xuất như thế nào?
  • Sản xuất cho ai?

Giới hạn khả năng sản xuất:

Các kết hợp hàng hóa và dịch vụ cuối cùng có thể được sản xuất ra trong một giai đoạn cho

trước ứng với trình độ công nghệ và các nguồn lực sẵn có và có giới hạn.

  • Chi phí cơ hội – để có được hay sản xuất được thêm một hàng hóa thì phải giảm sản xuất một hay một số hàng hóa khác (cơ hội bị mất).
  • Định luật về chi phí cơ hội tăng lên – để có thêm một hàng hóa phải hy sinh hay giảm bớt một số lượng ngày càng nhiều hơn hàng hóa khác trong kết hợp chọn lọc.
  • Bên trong của đường giới hạn – thể hiện các nguồn lực chưa được sử dụng hết hay tình trạng không hiệu quả.
  • Mở rộng hay sự nở ra bên ngoài của đường giới hạn – thể hiện sự gia tăng của các nguồn lực và công nghệ tiên tiến.

Cách thức các lựa chọn được thực hiện:

  • Cơ chế thị trường – giá được xác định thông qua thị trường, giá ra tín hiệu hiện tượng

thặng dư hay thiếu hụt. Dựa vào đó, các chủ thể kinh doanh phân bổ nguồn lực nhằm tận dụng lợi thế để tạo ra các nguồn lợi cao nhất.

  • Kinh tế mệnh lệnh – cơ quan trung ương phân bổ nguồn lực để đạt được các mục tiêu.
  • Kinh tế hỗn hợp – một nền kinh tế kết hợp cả dấu hiệu thị trường và phi thị trường để phân bổ hàng hóa và nguồn lực.

Kinh tế học vĩ mô:

Nghiên cứu các hoạt động hay các biến tổng gộp của nền kinh tế như sản

phẩm quốc dân, mức nhân dụng hay mức giá.

Kinh tế học vi mô:

Nghiên cứu hành vi cá nhân của nhà sản xuất và người tiêu dùng vận hành

và hoạt động trong các thị trường riêng lẻ của nền kinh tế.

Download chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự