Giáo trình

Introductory Statistics

Mathematics and Statistics

Lab 1: Chi-Square Goodness-of-Fit

Tác giả: OpenStaxCollege
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự