Giáo trình

Kỹ thuật Điện tử

Science and Technology

Lời nói đầu

Module Kỹ thuật điện tử cung cấp các kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử và mạch điện đơn giản bao gồm:

  • Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và ứng dụng của các linh kiện thụ động, bán dẫn và IC
  • Cách nhận biết, đọc trị số và các thông số kỹ thuật khác của linh kiện điện tử thông dụng
  • Mạch khuếch đại sử dụng transistor lưỡng cực, transistor trường; Mạch khuếch đại thuật toán
  • Phương pháp đo kiểm linh kiện và các mạch điện cơ bản

Phần thực hành: sinh viên vận hành, bảo quản thiết bị đo cơ bản; nhận biết linh kiện; phân tích, lắp ráp, đo kiểm một số mạch điện đơn giản.

Cuốn đề cương này được biên soạn dựa trên khung chương trình module “Kỹ thuật điện tử” thuộc chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp trong khuôn khổ dự án Hà Lan.

Cuốn đề cương này chứa nội dung của 14 bài học theo đúng trình tự và mục tiêu thiết kế của chương trình. Các bài học được trình bày khá cụ thể với nhiều kiến thức bổ ích giúp người học dễ tiếp thu nội dung bài học cũng như đạt được các kỹ năng cần thiết theo mục tiêu của module.