Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Màng sinh chất

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Màng sinh chất

Màng sinh chất hay Màng tế bào chất (Cytoplasmic membrane, CM) ở vi khuẩn cũng tương tự như ở các sinh vật khác. Chúng cấu tạo bởi 2 lớp phospholipid (PL), chiếm 30-40% khối lượng của màng, và các protein (nằm trong, ngoài hay xen giữa màng), chiếm 60-70% khối lượng của màng. Đầu phosphat của PL tích điện, phân cực, ưa nước ; đuôi hydrocarbon không tích điện, không phân cực, kỵ nước.

CM có các chức năng chủ yếu sau đây:

  • Khống chế sự qua lại của các chất dinh dưỡng, các sản phẩm trao đổi chất
  • Duy trì áp suất thẩm thấu bình thường trong tế bào.
  • Là nơi sinh tổng hợp các thành phần của thành tế bào và các polyme của bao nhày (capsule).
  • Là nơi tiến hành quá trình phosphoryl oxy hoá và quá trình phosphoryl quang hợp (ở vi khuẩn quang tự dưỡng)
  • Là nơi tổng hợp nhiều enzym, các protein của chuỗi hô hấp.
  • Cung cấp năng lượng cho sự hoạt động của tiên mao

Sinh viên điền chú thích theo hướng dẫn của giáo viên

 

Cấu trúc của đầu và đuôi của phospholipid

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự