Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Mục đích, yêu cầu về ống dẫn

Tác giả: unknown

Mục đích về Ống dẫn (Pipe)

Chương này nhằm giới thiệu cơ chế giao tiếp liên quá trình đầu tiên là Pipe và cách sử dụng nó trong Java để làm phương tiện giao tiếp giữa các Thread trong một chương trình.

Yêu cầu Ống dẫn (Pipe)

Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

  • Trình bày được các đặc điểm của Pipe.
  • Biết cách tạo Pipe và xuất/ nhập dữ liệu trên Pipe trong Java.
  • Giải thích được chức năng của dịch vụ phản hồi thông tin (Echo Service).
  • Xây dựng, biên dịch và thực thi thành công chương trình PipedEcho.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự