Giáo trình

Lập trình truyền thông

Science and Technology

Mục đích, yêu cầu về socket

Tác giả: unknown

Mục đích về Socket

Chương này nhằm giới thiệu về cách thức xây dựng ứng dụng Client-Server trên mạng TCP/IP theo cả hai chế độ Có nối kết (TCP) và Không nối kết (UDP).

Yêu cầu về Socket

Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

  • Giải thích được Socket là gì, vai trò của số hiệu cổng (Port) và địa chỉ IP trong cơ chế Socket.
  • Phân biệt được sự khác biệt của hai loại Protocol TCP và UDP.
  • Trình bày được các bước xây dựng một chương trình Client-Server sử dụng Socket làm phương tiện giao tiếp trong cả hai chế độ: Có nối kết và không nối kết.
  • Liệt kê các lớp hỗ trợ lập trình Socket của Java.
  • Xây dựng được các chương trình Client sử dụng Sokcet ở chế độ có nối kết bằng ngôn ngữ Java.
  • Xây dựng được các chương trình Server sử dụng Sokcet ở chế độ có nối kết phục vụ tuần tự và phục vụ song song bằng ngôn ngữ Java.
  • Xây dựng được các chương trình Client-Server sử dụng Sokcet ở chế độ không nối kết bằng ngôn ngữ Java.
  • Tự xây dựng được các Protocol mới cho ứng dụng của mình.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự