Giáo trình

Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

Science and Technology

Mục đích của việc tính toán bảo vệ Rơle cho máy biến áp

Tác giả: unknown

Cơ sở tính chọn bảo vệ rơle cho MBA:

  • Cần phải biết các thông số của MBA do nhà chế tạo cung cấp trên nhãn máy hoặc trong các catalogue:

Ví dụ với MBA ba pha hai cuộn dây:

LoạiMBA Có điều chỉnh điện áp SBđm
Thông số sản xuất
Uđm cuộn dây
Uc Uh
Un(%) ΔPn ΔPo Io(%)
  • Dòng ngắn mạch lớn nhất, nhỏ nhất xuất hiện trong các dạng ngắn mạch.
  • Các thông số, đặc tính của máy biến dòng điện, biến điện áp.
  • Các yêu cầu bảo vệ rơle của MBA.
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự