Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Nền móng Xã hội học lao động của Ăng-ghen

Tác giả: Thương Lý Tân

Tóm tắt

Ngày 8 tháng 5 năm nay là ngày kỉ niệm tròn 100 năm ngày mất của Ăng – ghen, cũng là kỉ niêm 150 năm xuất bản cuốn “Tình trạng của giai cấp công nhân Anh”. 150 năm trước đây, năm Ăng – ghen 24 tuổi, Người đã căn cứ vào các cuộc điều tra và đưa vào những tư liệu thu thập được cho thấy, bộ trước tác này miêu tả một cách hệ thông tình trang giai cấp công nhân. Đã có kết luận về giai cấp công nhân: chỉ có thông qua cuộc cách mạng xã hội mới nắm được sứ mệnh và tiền đồ của mình. Đó là một chuyên tác đầu tiên về xã hội học lao đọng của chủ nghĩa Mac Ăng – ghen và mang đặc trưng rõ rệt của chủ nghĩa Mac Ăng – ghen về tư tưởng xung đột. Ăng – ghen đã đặt một nền móng trong lĩnh vưc xã hội học lao động.

Nội dung

  1. Nền móng tư tưởng Xã hội học lao động của Ăng – ghen

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự