Giáo trình

Ngoại vi và giao diện

Science and Technology

Muc luc - Ngoai vi va dieu khien~

Chương I: SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG GHÉP NỐI MÁY TÍNH

1.1. Yêu cầu trao đổi thông tin của máy vi tính với môi trường ngoài

1.1.1. Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành

1.1.2. Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài

1.1.3. Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính

1.2 Các dạng và loại tin trao đổi

1.2.1. Các dạng tin

1.2.2. Các loại tin

1.3 Các khối ghép nối

1.3.1. Khái quát chung về khối ghép nối

1.3.2 Phân loại khối ghép nối

1.4 Thủ tục trao đổi tin của máy tính

Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI TIN

2.1. Phương pháp trao đổi tin bằng điều khiển ngắt

2.1.1. Khái niệm và phân loại ngắt

2.1.2. Sơ đồ điều khiển ngắt

2.2. Phương pháp trao đổi tin song song theo chương trình

2.2.1. Khối ghép nối song song

2.2.2. Vi mạch vào ra theo chương trình

2.2.3. Sơ đồ ghép nối

2.3. Phương pháp trao đổi bằng truy cập trực tiếp bộ nhớ

2.3.1. Thủ tục trao đổi tin DMA

2.3.2. Vi mạch điều khiển DMAC

2.3.3. Trao đổi tin DMA trong máy vi tính

2.4. Ghép nối trao đổi nối tiếp không đồng bộ

Chương III:MỘT SỐ THIẾT BỊ NGOẠI VI THÔNG DỤNG

3.1. Tổng quan

3.2. Thiết bị đưa tin vào

3.2.1. Bàn phím (Keyboard)

3.2.1.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

3.2.1.2. Phương pháp tác động

3.2.2. Chuột (Mouse)

3.2.2.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

3.2.2.2. Phương pháp tác động

3.3. Thiết bị nhận tin ra

3.3.1. Màn hình (Monitor)

3.3.1.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

3.3.1.2. Phương pháp tác động

3.3.2. Máy in (Printer)

3.3.2.1. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động

3.3.2.2. Phương pháp tác động

3.4. Thiết bị nhớ ngoài

3.4.1. Thiết bị từ tính

3.4.2. Thiết bị quang

3.4.3. Phương pháp tác động

Chương IV: BIẾN ĐỔI A/D VÀ LẬP TRÌNH GHÉP NỐI MÁY TÍNH

4.1. ADC (Analog to Digital Converter)

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Một số mạch ghép nối ADC đơn giản

4.2. DAC (Digital to Analog Converter)

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Một số mạch ghép nối DAC đơn giản

4.3. Ứng dụng của ADC và DAC.

4.4. Lập trình ghép nối trên WINDOWS

4.4.1. Tệp *.DLL và cách tiếp cận.

4.4.2. Cách tạo và sử dụng tệp *.DLL trong BASIC và DELPHI

4.4.3. Một số ví dụ minh hoạ.

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự