Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 4 năm 2001

Social Sciences

Người bán hàng rong ở Hà Nội- Một cái nhìn về khu vực phi chính thức ở thành phố

Tóm tắt

Nội dung

  1. Người bán hàng rong đường phố là ai?
  2. Nghề bán rong
  3. Việc bán hàng và vấn đề thi hành luật

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự