GIÁO TRÌNH

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Nguồn carbohydrate trong thức ăn

Tác giả: Nguyễn Minh Thúy

Nguồn carbohydrate trong thức ăn

Nguồn carbohydrate trong thức ăn được thể hiện ở các Bảng 5.2, Bảng 5.3, Bảng 5.4

Bảng 5.2 Hàm lượng cellulose và carbohydrate tổng số trong một vài thức ăn chính (%)

Bảng 5.3 Hàm lượng các loại đường trong một số loại thực phẩm (%)

Bảng 5.4 Hàm lượng đường trong bộ phận ăn được của một số loại rau quả (% so với trọng lượng tươi)

Nguồn: Carbohydrates in human nutrition, (FAO Food and Nutrition Paper ) –1991

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm (Hà Huy Khôi – ĐHYD Hà Nội-2004)

 
MỤC LỤC
NỘI DUNG CÙNG TÁC GIẢ