GIÁO TRÌNH

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Nhu cầu chất béo

Tác giả: Nguyễn Minh Thúy

Nhu cầu chất béo

Lượng chất béo ăn hàng ngày được các nước trên thế giới rất khác nhau. Nhiều nước Châu Âu, Bắc Mỹ sử dụng hơn 150 g chất béo hàng ngày (theo đầu người). Trong khi đó ở các nước Á Phi lượng chất béo không quá 15 – 20 g/đầu người/ngày.

Nhu cầu chất béo phụ thuộc theo tuổi, tính chất lao động, đặc điểm dân tộc và khí hậu (Bảng 4.7). Ở xứ lạnh, tỷ lệ calo do chất béo nên khoảng 35% tổng số calori của khẩu phần, ở vùng ôn đới, xứ nóng 15 - 25%.

 Ở người trẻ tuổi và trung niên, tỷ lệ đạm: béo = 1/1

 Đứng tuổi: tỷ lệ đạm: béo = 1/0,7

 Già và béo phì: 1/0,5

Bảng 4.7 Nhu cầu chất béo theo g/kg cân nặng
 
MỤC LỤC
NỘI DUNG CÙNG TÁC GIẢ