GIÁO TRÌNH

Dinh dưỡng người

Science and Technology

Nhu cầu năng lượng

Tác giả: Nguyễn Minh Thúy

Nhu cầu năng lượng

Nghiên cứu về nhu cầu năng lượng là một ngành của khoa dinh dưỡng nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau tới cường độ của các quá trình chuyển hoá vật chất trong các điều kiện sinh lý.

Cơ thể người cần năng lượng để cung cấp cho các hoạt động sau:

Các quá trình chuyển hoá

Hoạt động của cơ

Giữ cân bằng nhiệt của cơ thể

Năng lượng cho hoạt động của não, các mô thần kinh.

 
MỤC LỤC
NỘI DUNG CÙNG TÁC GIẢ