Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 4 năm 2001

Social Sciences

Những biến động dân số và phát triển kinh tế trong năm mươi năm đầu của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Tác giả: Yin Hao

Tóm tắt

Nội dung

  1. Giới thiệu
  2. Những biến động dân số
  3. Dân số và kinh tế Trung Hoa trong thế kỷ 21

Tham khảo chi tiết ở đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự