GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm Gram (phương pháp Hucker cải tiến)

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm Gram (phương pháp Hucker cải tiến)

Vật liệu, hoá chất:

 • Dung dịch Tím kết tinh (Crystal violet):

2g tím kết tinh hoà tan trong 20 ml etanol 95%     

0,8 g ammon oxalat hoà tan trong 80 ml nước cất          

Trộn hai dịch nói trên lại với nhau, giữ 48 giờ rồi lọc. Bảo quản trong lọ tối, sử dụng vài tháng.

 • Dung dịch Iod:

Hoà tan 1 g Iod (Iodine) trong 3-5ml nước cất, thêm 2g KI (Kali iodide), khuấy cho tan hết, thêm nước cất cho đủ 300ml. Bảo quản trong lọ tối.

 • Dung dịch tẩy màu:

Etanol 95% hoặc trộn hỗn hợp 70ml etanol 95% với 30ml aceton.

 • Dung dịch nhuộm bổ sung:

Chuẩn bị sẵn dung dịch Safranin O 2,5%, trước khi dùng pha với nước cất theo tỷ lệ 1:5 (vol/vol) để có dung dịch 0,5%.

Các bước tiến hành:

 • Chuẩn bị vết bôi: dùng que cấy vô trùng lấy một ít vi khuẩn từ thạch (sau khi cấy 24 giờ) hoà vào 1 giọt nước cất ở giữa phiến kính, làm khô trong không khí.
 • Cố định tế bào: hơ nhanh vết bôi trên ngọn lửa đèn cồn 2-3 lần.
 • Nhuộm bằng dung dịch Tím kết tinh trong 1 phút, rửa nước, thấm khô.
 • Nhuộm lại bằng dung dịch Iod trong 1 phút, rửa nước, thấm khô.
 • Nhỏ dịch tẩy màu, giữ khoảng 30 giây (cho đến khi vừa thấy mất màu), rửa nước, thấm khô.
 • Nhuộm bổ sung bằng dung dịch Safranin trong 2-3 phút, rửa nước, để khô trong không khí.
 • Soi kính: dùng vật kính dầu 100×.

Kết quả:

Vi khuẩn Gram (+) bắt màu tím, Gram (-) bắt màu đỏ.

Các bước tiến hành nhuộm Gram và ví dụ minh hoạ kết quả.

 

 
MỤC LỤC