Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm hạt dị nhiễm

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm hạt dị nhiễm

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch A:   Xanh Toluidin (Toluidine blue)                    0,15 g

Lục malachite                                            0,2 g

Acid acetic (glacial)                                    1 ml

Ethanol 95%                                                       2 ml

Nước cất                                                   100 ml

        Dung dịch B:    Iod (I)                                                                 2 g

Iodid kali (IK)                                            3 g

Nước cất                                                   300 ml

Các bước tiến hành:

        Làm vết bôi, cố định vết bôi.

        Nhuộm bằng dịch A trong 5 phút, đổ đi

        Tráng bằng dịch B, nhuộm thêm trong 1 phút, rửa nước, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×.

Kết quả:

Các hạt dị nhiễm có màu đen.

Các thành phần khác của tế bào bắt màu lục hay lục nhạt

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự