Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm thành tế bào

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm thành tế bào

Vật liệu, hoá chất:       

        Dung dịch acid tannic 5%

        Dung dịch Tím kết tinh 0,2%

Các bước tiến hành:

        Làm vết bôi vi khuẩn

        Nhuộm bằng dung dịch acid tannic trong 5 phút, rửa nước.

        Nhuộm bằng dung dịch Tím kết tinh trong 3-5 phút, rửa nước, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×

Kết quả:

        Thành tế bào bắt màu tím, tế bào chất màu tím nhạt.

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự