Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm tinh thể protein (ở Bacillus thuringiensis)

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm tinh thể protein (ở Bacillus thuringiensis)

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch nhuộm:

1 ml dung dịch Fuchsin bão hoà bão hoà (xem nhuộm carbolic fuchsin) trộn với 100 ml dung dịch acid carbolic 5% trong nước.

Khi dùng pha loãng 10 lần.

Các bước tiến hành:

        Làm vết bôi, cố định vết bôi

        Nhuộm trong 1 phút, rửa nước, hong khô

        Soi kính: dùng vật kính dầu

Kết quả:

Tinh thể bắt màu đỏ. Bào tử tách rời có vòng màu đỏ

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự