GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm vi khuẩn kháng acid

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm vi khuẩn kháng acid

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch A:

Dung dịch Fuchsin kiềm bão hoà trong nước (≈ 10%)    10 ml

Dung dịch acid carbolic 5% trong nước                                                               100 ml

Trộn đều 2 dung dịch với nhau.

        Dung dịch B:

Etanol 95%                                   100 ml

HCl đặc                                            3 ml

        Dung dịch C:

Dung dịch Xanh metylen bão hoà trong etanol (≈ 2%)     30 ml

Dung dịch KOH 0,01% trong nước                                100 ml

Các bước tiến hành:

        Làm vết bôi, cố định

        Nhỏ dịch A lên vết bôi, đun nhẹ dưới phiến kính cho bay hơi nhưng không sôi. Thường xuyên bổ sung thêm dịch A để tránh khô vết bôi. Giữ trong 5 phút. Đợi nguội, đổ dịch A đi.

        Dùng dịch B rửa cho đến khi thấy vừa mất màu đỏ. Rửa nước kỹ.

        Nhuộm bằng dịch C trong 2-3 phút, rửa nước, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính 40×

Kết quả:

Vi khuẩn kháng acid bắt màu đỏ.

Vi khuẩn không kháng acid bắt màu xanh.

 

Hình 1.5.         Ví dụ minh hoạ kết quả xác định tính kháng acid của vi khuẩn.

 

 
MỤC LỤC