GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Nhuộm vỏ nhầy (Capsule)

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Nhuộm vỏ nhầy (Capsule)

Có hai phương pháp

Phương pháp nhuộm âm bản

Vật liệu, hoá chất:

        Mực tàu

        Metanol

        Dung dịch safranin 0,5%

Các bước tiến hành:

        Lấy vi khuẩn hoà vào giọt nước trên phiến kính.

        Nhỏ thêm 1 giọt mực tàu, trộn đều. Dùng cạnh lamen dàn mỏng vết bôi, làm khô trong không khí.

        Cố định vết bôi bằng cách nhỏ metanol lên vết bôi, giữ trong 1 phút.

        Thêm dần dần dung dịch Safranin 0,5% lên vết bôi để rửa metanol, sau đó giữ trong 30 giây để nhuộm lại, rửa nước, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×.

Kết quả:

         Nền vi trường màu đen, tế bào màu đỏ, vỏ nhầy màu hồng.

Phương pháp Đỏ Congo

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch Đỏ Congo (Congo red) 2% trong nước

        Dung dịch gelatin 0,01-0,1% trong nước

        Dung dịch HCl 1%

        Hỗn hợp 30 ml dung dịch Xanh metylen bão hoà (khoảng 2%) trộn với 100 ml dung dịch KOH 0,01%.

Các bước tiến hành:

        Nhỏ 1 giọt dung dịch Đỏ Congo và 1 giọt dung dịch gelatin lên phiến kính sạch.

        Lấy vi khuẩn trộn đều với 2 giọt nói trên để làm vết bôi, để khô trong không khí

        Nhỏ dung dịch HCl lên để rửa, phiến kính có màu xanh.

        Rửa bằng nước để loại bỏ dung dịch HCl.

        Nhuộm lại bằng Xanh metylen trong 1 phút, rửa nước, hong khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×.

Kết quả:

         Nền vi trường màu xanh, tế bào màu đỏ, vỏ nhầy không màu

Phương pháp nhuộm âm bản đơn giản (Hình 1.4):

        Nhỏ 1 giọt Nigrosin vào đầu một phiến kính sạch.

        Lấy 1 vòng que cấy vi khuẩn trộn với giọt nigrosin.

        Lấy một phiến kính khác để nghiêng 450 và kéo giọt nigrosin đã trộn vi khuẩn về phía phải một chút sau đó kéo nhẹ về phía trái để dàn mỏng thành một vết bôi. Để khô tự nhiên (không hơ lửa).

        Quan sát dưới kính hiển vi sẽ thấy vỏ nhầy màu sáng nổi lên trên một nền màu đen.

Nhuộm âm bản dùng Nigrosin và ví dụ minh hoạ kết quả.

 

 

Phương pháp dùng Tím kết tinh (Crystal violet)

Vật liệu, hoá chất:

        Dung dịch Tím kết tinh 1% trong nước

        Dung dịch Sulfat đồng CuSO4 20% trong nước

Các bước tiến hành:

        Nhỏ vài giọt dung dịch tím kết tinh lên phiến kính sạch

        Lấy vi khuẩn từ ống thạch nghiêng (48 giờ) trộn với dung dịch tím kết tinh, dùng cạnh lam kính dàn đều trên toàn bộ phiến kính để làm vết bôi, giữ trong không khí 5-7 phút để làm khô, không được hơ nóng.

        Rửa vết bôi bằng dung dịch sulfat đồng 20%, thấm khô.

        Soi kính: dùng vật kính dầu 100×.

Kết quả:

        Tế bào có màu sẫm, vỏ nhày màu nhạt ở xung quanh.

 
MỤC LỤC