Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Phụ nữ và các quan hệ với phát triển dân số

Tác giả: Phạm Bích San

Tóm tắt

Trong một công trình nghiên cứu tiến hành dưới sự tài trợ của Ủy ban Dân số quốc gia vào năm 1989 (VN/89/KH2) có một nhận định đã được đề xuất là trong khoảng 5 năm, 1990-1995) sẽ không có sự thay đổi lớn lao nào trong tiến trình biến đổi dân số của đất nước: tỷ lệ dân số giữu nguyên , mức sinh giảm chậm, tỷ lệ những người sử dụng các biện pháp tránh thai và cơ cấu các biện pháp kế hoạch hóa gia đình không có sự cải thiện đáng kể.

Nhìn chung . tại Đông Nam Á, phụ nữ có địa vị tương đối cao, trong tương quan với nam Á hoặc đại bộ phận Đông Á. Trong xu thế đó, địa vị của người phụ nữ Việt Nam có thể nói là tương đối cao. Nó có thời kì còn được đẩy lên cao hơn như ở miền Bắc Việt Nam vào những thời kì thập kỉ 50, thập kỉ 60, khi trong nhiệt tình của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, hàng loạt những biến đổi xã hội đã được tiens hành: cải cách ruộng đất, bình dân học vụ, vệ sinh nông thôn, luật hôn nhân và gia đình quy định bình đẳng nam nữ…Trong những cải cách này phụ nữ là người được thu lợi hơn cả.

Nội dung

  1. Khái quát chung
  2. Đời sống tinh thần, thông tin – truyền thông
  3. Phụ nữ và phát triển
  4. Chăm sóc sức khỏe nhân dân
  5. Kiến nghị chính sách
  6. Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự