Giáo trình

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT KHAI THÁC 1

Science and Technology

Phương pháp chung để thiết kế lưới kéo tối ưu

Tác giả: unknown

Phương pháp chung để thiết kế lưới kéo tối ưu

Để thiết kế một lưới kéo đạt hiệu quả cao nhất từ một loại lưới tương tự đã được xác nhận là làm việc rất tốt, đạt hiệu quả khai thác cao. Ta cần tiến hành qua 7 giai đoạn sau:

Giai đoạn 1.

Lựa chọn lưới mẫu; xác định các thông số của lưới mẫu và hệ số khả năng đánh bắt α của nó.

Giai đoạn 2.

Xác định cho được tốc độ dắt lưới tối ưu (V)

Giai đoạn 3.

Sử dụng hợp lý sức kéo của tàu (Pe)

Giai đoạn 4.

Hoàn thiện lưới mẫu để sao cho lưới thiết kế sẽ cho đặc tính thủy động lực m=Fy/R khá lớn và có hình dạng lưới phù hợp nhất

Giai đoạn 5.

Thực hiện tính toán các chi tiết (phần) cho lưới thiết kế

Giai đoạn 6.

Thí nghiệm kiểm tra mô hình của lưới thiết kế

Giai đoạn 7.

Thí nghiệm đánh bắt thật sự ở ngư trường.

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự