Giáo trình

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Science and Technology

Phương pháp hướng cấu trúc

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh

Giới thiệu

Ngày nay, phương pháp hướng cấu trúc rất ít khi được sử dụng do không còn phù hợp với các hệ thống lớn. Tuy nhiên, trong giáo trình này, chúng tôi vẫn trình bày phần này để học viên có cái nhìn mang tính tổng quan về vấn đề này.

Các phương pháp hướng cấu trúc đều cung cấp framework để mô hình hoá hệ thống một cách chi tiết. Chúng thường có một tập hợp các mô hình đã được định nghĩa trước, quy trình để đưa ra các mô hình đó và các quy tắc, hướng dẫn có thể áp dụng cho các mô hình.

Tuy nhiên, các phương pháp hướng cấu trúc thường có một số nhược điểm sau:

- Không mô hình hoá được các yêu cầu hệ thống phi chức năng

- Không chứa những thông tin để xác định liệu một phương thức có thích hợp với một vấn đề đưa ra hay không.

- Tạo ra quá nhiều tài liệu

- Mô hình hoá hệ thống quá chi tiết và khó hiểu đối với người sử dụng.

CASE workbenches là tập hợp các công cụ được thiết kế để hỗ trợ các quy trình xây dựng hệ thống phần mềm như phân tích, thiết kế và kiểm thử.

CASE tools hỗ trợ mô hình hoá hệ thống là một công cụ quan trọng của phương pháp hướng cấu trúc. Sau đây là một số CASE tool thường được sử dụng:

- Soạn thảo biểu đồ

- Công cụ phân tích mô hình và kiểm tra

- Ngôn ngữ truy vấn

- Từ điển dữ liệu

- Công cụ tạo và định nghĩa báo cáo

- Công cụ định nghĩa form

- Bộ dịch

- Công cụ tạo mã lệnh tự động

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự