Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Phương pháp kiểm thử

Kiểm thử tĩnh (Static)

 1. Khái niệm
 • Phương pháp thử phần mềm thông qua việc sử dụng giấy, bút trên bàn để kiểm tra logic, lần từng chi tiết ngay sau khi lập trình xong
 • Chủ yếu kiểm tra mã, các tài liệu đặc tả

Các phương pháp thử tĩnh

 • Thanh tra:
 • Khái niệm: Phương pháp kiểm tra ngang hàng sản phẩm phần mềm thực hiện bởi những người nghiên cứu riêng lẻ để tìm ra những lỗi có thể bằng một tiến trình chuẩn cho trước
 • Một cuộc thanh tra bao gồm:
 • Đặc tả phần mềm
 • Kế hoạch thanh tra
 • Sản phẩm phần mềm
 • Điều phối viên
 • Thanh tra viên
 • Tác giả phần mềm
 • Tiến trình thanh tra:

1. Lên kế hoạch

2. Gặp gỡ trước

3. Chuẩn bị

4. Gặp gỡ thanh tra

5. Gia công lại

6. Bám sát

(Chú ý: các khâu 3,4,5 có thể thực hiện lặp lại)

Duyệt:

 • Khái niệm: Là một phương pháp kiểm tra ngang hàng với một người thiết kế hướng nhóm phát triển đến các hoạt động chú ý của quá trình sản xuất phần mềm, tham gia đặt câu hỏi và chú thích cho các lỗi có thể có
 • Khác biệt với thanh tra:
 • Cấu trúc mở
 • Khả năng gợi ý định hướng thay đổi phần mềm
 • Tiến trình duyệt:

1. Đánh giá đầu vào

2. Chuẩn bị quản lí

3. Lập kế hoạch

4. Gặp gỡ trước

5. Chuẩn bị riêng

6. Duyệt

7. Gia công/ bám sát

8. Kết thúc, đánh giá

Kiểm thử động (Dynamic)

 1. Khái niệm

Khái niệm: Phương pháp thử phần mềm thông qua việc dùng máy chạy chương trình để điều tra trạng thái từng động tác của chương trình

Tiến trình thử động:

 1. Thiết kế trường hợp thử theo thử tĩnh
 2. Trường hợp thử có kết quả kì vọng
 3. Dịch chương trình nguồn và tạo modul tải để thử
 4. Xác định miền vào ra của tệp nếu cần thiết
 5. Nhập dữ liệu cho trường hợp thử
 6. Điều chỉnh môi trường thực hiện modul tải
 7. Thực hiện modul tải và ghi nhận kết quả
 8. Xác nhận kết quả

(Lặp lại thao tác từ 5-8)

 1. Các phương pháp thử động:
 • Thử nghiệm khuyết tật
 • Khái niệm: Phương pháp thử để tìm ra khuyết tật của phần mềm chủ yếu là lỗi lập trình
 • Các loại thử nghiệm khuyết tật
 • Thử nghiệm chức năng
 • Thử nghiệm cấu trúc
 • Thử nghiệm thống kê
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự