Giáo trình

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Science and Technology

Tài liệu đặc tả yêu cầu

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh

Tài liệu

Đặt vấn đề

- Sau khi đã xác định các yêu cầu hệ thống và yêu cầu của người sử dụng hệ thống thì tiếp tục làm gì?

- Cấu trúc của một tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống phải bao gồm những nội dung gì?

Tài liệu đặc tả yêu cầu là những yêu cầu chính thức về những gì cần phải thực hiện bởi đội phát triển hệ thống.

Tài liệu đặc tả yêu cầu nên bao gồm cả các định nghĩa về yêu cầu của người sử dụng và đặc tả yêu cầu hệ thống.

Tài liệu đặc tả yêu cầu không phải là tài liệu thiết kế hệ thống. Nó chỉ thiết lập những gì hệ thống phải làm, chứ không phải mô tả rõ làm như thế nào.

Tài liệu đặc tả yêu cầu dựa theo chuẩn IEEE

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích của tài liệu yêu cầu

1.2. Phạm vi của sản phẩm

1.3. Các định nghĩa, từ viết tắt

1.4. Các tham chiếu

1.5. Tổng quan về tài liệu yêu cầu

2. Mô tả chung

2.1. Giới thiệu chung về sản phẩm

2.2. Các chức năng của sản phẩm

2.3. Đặc điểm của người sử dụng

2.4. Các ràng buộc

2.5. Giả thiết và các phụ thuộc

3. Đặc tả yêu cầu: bao gồm các yêu cầu chức năng, phi chức năng, miền ứng dụng và giao diện.

4. Phụ lục

5. Chỉ mục

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự