Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội

Tác giả: Bùi Thị Thanh Hà

Tóm tắt

Các đề tài nghiên cứu về người lao đọng nói chung, giai cấp công nhân nói riêng, đặc biệt là đội ngũ công nhân thủ đô cho thấy: trong những năm qua đội ngũ công nhân Thủ đô đã góp phần không nhỏ thúc đẩy nền kinh tế Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Nội dung

  1. Thái độ của công nhân đối với việc làm.
  2. Về tay nghể và điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn.
  3. Về điều kiện sản xuất, kĩ thuật công nghệ sản xuất
  4. Về các lợi ích của người công nhân
  5. Vầ các nhân tố xã hội khác
  6. Ảnh hưởng của các chính sách chế độ
  7. Kết luận

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự