Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Thành tế bào

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Thành tế bào

Thành tế bào (cell wall) giúp duy trì hình thấi của tế bào, hỗ trợ sự chuyển động của tiên mao (flagellum) , giúp tế bào đề kháng với áp suất thẩm thấu, hỗ trợ quá trình phân cắt tế bào , cản trở sự xâm nhập của một số chất có phân tử lớn, liên quan đến tính kháng nguyên , tính gây bệnh, tính mẫn cảm với Thực khuẩn thể (bacteriophage).

Năm 1884 H.Christian Gram đã nghĩ ra phương pháp nhuộm phân biệt để phân chia vi khuẩn thành 2 nhóm khác nhau : vi khuẩn Gram dương (G+) và vi khuẩn Gram âm (G-). Phương pháp nhuộm Gram về sau được sử dụng rộng rãi khi định loại vi sinh vật. Thành phần hoá học của 2 nhóm này khác nhau chủ yếu như sau :                                                                 

 

Màng sinh chất (plasma membrane); Màng ngoài (outer membrane); Chu chất (Periplasmic space)

 

Peptidoglycan là loại polyme xốp, khá bền vững, cấu tạo bởi 3 thành phần:

         -N-Acetylglucosamin ( N-Acetylglucosamine, NAG)

         -Acid N-Acetylmuramic (N-Acetylmuramic acid, NAM)

         -Tetrapeptid chứa cả D- và L- acid amin

 

Thành tế bào vi khuẩn Gram dương

 

Thành tế bào vi khuẩn Gram âm

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự