Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị

Tác giả: Tương Lai

Tóm tắt

Tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam được đẩy mạnh từ công cuộc Đổi Mới đang đặt ra hàng loạt vấn đề mà khoa học xã hội nói chung và Xã hội học nói riêng cần tập trung nghiên cứu và đề xuất những kiến giải. Trong đó, đô thị hóa và quản lí đô thị đang đòi hỏi sự đóng góp của Xã hội học.

Nội dung

  1. Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị

Chi tiết xem tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự