GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Trực khuẩn không quy tắc, không bào tử

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Trực khuẩn  không quy tắc, không bào tử

Gram (+)

     B- Ưa nhiệt

         C- Tế bào có phân nhánh

              D-Ưa kiềm

                                                        9.1- Chi Anaerobranca

               DD- Không ưa kiềm

                                                        9.2- Chi Thermobrachicum

         CC- Tế bào không phân nhánh

 D-Di động

                                                        9.3- Chi Thermoanaerobacter

               DD-Không di động

                                                        9.4- Chi Thermoanaerobium

     BB-Ưa ấm

C-Tế bào hình bâù dục, hình que ngắn hay hình cong

           D- Tế bào nhỏ nhọn hình con, sắp xếp từng đôi hình lưỡi liềm

                                                    9.5- Chi Falcivibrio

DD- Tế bào hình bầu dục, hình que ngắn, không sắp xếp thành hình lưỡi liềm

E-Lên men hydrat carbon chỉ sản sinh acid acetic, còn có thể    tổng hợp ra acid acetic từ H2 và CO2

              F- Thích hợp sinh trưởng ở 30°C

                                          9.6- Chi Acetobacterium

              FF-Thích hợp sinh trưởng ở 38°C

                                          9.7- Chi Acetitomaculum

EE- Lên men hydrat carbon sinh acid lactic, không tổng hợp ra acid acetic từ H2 và CO2

                                                        9.8- Chi Atopobium

         CC-Tế bào hình que không quy tắc

D-Tế bào có phân thành hình nĩa (đinh ba), lên men hydrat 

carbon không sinh khí

                                          9.9- Chi Bifidobacterium

DD- Tế bào không phân thành hình nĩa, lên men hydrat carbom có

sinh khí

E-Sản phẩm lên men chủ yếu là acid butyric, acid acetic hoặc acid formic.

                                          9.10- Chi Eubacterium

    EE- Sản phẩm lên men chủ yếu là acid acetic, acid lactic và etanol

9.11-      Chi Coribacterium

Gram (-)

A-   Tế bào hình que, ưa nhiệt, không di động

9.12-      Chi Acetogenium

     BB- Tế bào dạng cong hay dạng sợi, di động

C-Lên men hydrat carbon sản phẩm chủ yếu là acid butyric

                                                    9.13- Chi Butyrivibrio

     CC-Lên men hydrat carbon sản phẩm chủ yếu không là acid butyric

D-Lên men glucose, sản phẩm chủ yếu là acid acetic và acid lactic, không sinh khí

                                                        9.14- Chi Mobiluncus

                  DD- Lên men glucose, sản sinh acid formic, acid acetic, acid lactic và etanol, có sinh khí

                                                        9.15- Chi Lachnospira

 

     

Mobiluncus

 
MỤC LỤC