Giáo trình

Giáo trình mạng máy tính

Science and Technology

Truyền tập tin (FTP)

Tác giả: unknown

Truyền tập tin (FTP)

Thông qua dịch vụ FTP, người dùng tại một máy tính có thể đăng nhập và thao tác lên hệ thống tập tin được chia sẻ của một máy tính từ xa.

Mục tiêu của dịch vụ FTP là:

  1. Đảm bảo việc chia sẻ tập tin (chương trình máy tính hoặc dữ liệu) trên mạng.
  2. Khuyến khích việc sử dụng không trực tiếp (thông qua chương trình) tài nguyên trên các máy tính khác.
  3. Người dùng không cần phải quan tâm đến sự khác nhau của các hệ thống tập tin trên mạng.
  4. Truyền dữ liệu một cách tin cậy và hiệu quả.

Mô hình dịch vụ FTP

Hình H8.9 mô tả mô hình của dịch vụ FTP

Mô hình dịch vụ FTP (H8.9)

Trong hệ thống này, người dùng sẽ ra lệnh cho FTP user agent. User agent sẽ nối kết tới FTP server để dàn xếp thủ tục làm việc, thực thi các tác vụ theo yêu cầu và trả kết quả về cho người dùng.

Giao thức FTP

Đầu tiên, user agent thiết lập một kết nối điều khiển trên cổng 21 tới FTP server. Sau khi đã thỏa thuận các tham số truyền nhận, hai bên sẽ thiết lập một kênh dữ liệu chạy trên cổng 20. Dữ liệu của các tập tin được trao đổi qua lại giữa user agent và server sẽ chạy trên kênh dữ liệu này. Kênh dữ liệu là kênh hoạt động theo phương thức hai chiều và không nhất thiết phải luôn tồn tại.

Giao tiếp giữa Client và Server trong giao thức FTP (H8.10)

Các lệnh cơ bản

Sau đây là các lệnh cơ bản mà người dùng có thể sử dụng để thao tác lên hệ thống FTP

Lệnh Tham số Ý nghĩa
FTP host-name Nối kết đến FTP server có địa chỉ host-name
USER user-name Cung cấp tên người dùng cho FTP server để thực hiện quá trình chứng thực
ASCII Chỉ định kiểu dữ liệu truyền nhận là ký tự
BINARY Chỉ định kiểu dữ liệu truyền nhận là nhị phân
LS Xem nội dung thư mục từ xa
CD remote-dir Chuyển đến thư mục khác trong hệ thống tập tin từ xa
GET remote-file local-file Tải tập tin remote-file trên FTP server về hệ thống tập tin cục bộ và đặt tên là local-file
PUT local-file remote-file Nạp tập tin cục bộ local-file lên server và đặt tên là remote-file
MKDIR dir-name Tạo một thư mục có tên dir-name trên hệ thống tập tin từ xa.
RMDIR dir-name Xóa thư mục có tên dir-name trên hệ thống tập tin từ xa
QUIT Đóng nối kết FTP và thoát khỏi chương trình FTP

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự