Giáo trình

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Science and Technology

Tự động kiểm thử

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh

Giới thiệu

Kiểm thử là một pha có chi phí khá cao. Chúng ta có khá nhiều các công cụ hỗ trợ kiểm thử giúp giảm thời gian và chi phí. Phần này sẽ giới thiệu một số loại công cụ hỗ trợ tự động kiểm thử.

- Quản lý kiểm thử: giúp quản lý các chương trình kiểm thử như lưu vết dữ liệu kiểm thử, các kết quả mong muốn …

- Bộ tạo dữ liệu kiểm thử

- Oracle: tạo ra các dự đoán về kết quả kiểm thử

- Bộ so sánh file: so sánh kết quả của các chương trình kiểm thử

- Bộ tạo báo cáo

- Bộ phân tích động: bổ sung mã lệnh cho chương trình để đếm số lần thực hiện của mỗi câu lệnh.

- Bộ giả định

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự