Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Vấn đề "chợ lao động" Ở Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Văn Chính

Tóm tắt

Ở các nền kinh tế đang phát triển thuộc châu Á, hiện tượng di chuyển lao động theo mùa từ khu vực nông thôn ra thành thị đã được biết đến từ lâu như là một vấn đề kinh tế xã hội đáng quan tâm: “ chợ lao động”. Ở Việt nam , di chuyển lao động nông thôn – đô thị được nói đến gần như là một hiện tượng mới của chính sách cải cách kinh tế và những biến đổi xã hội kể thừ khi nền kinh tế thị trường được áp dụng. Bài viết này nên được xem như là những cố gắng bước đầu như tìm hiểu hiện tượng di cư lao động thoe mùa giữa các tỉnh ngoại vi Hà Nội , hy vọng có thể góp vào cuộc thảo louaanj về hiện tượng này ở châu Á một bức tranh mới.

Nội dung

  1. Những thỏa luận xung quanh vấn đề di chuyển lao đọng nông thôn - đô thị
  2. Những người lao động theo thời vụ ở Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự