Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Về thực trạng tâm tư - nguyện vọng của công nhân lao động Hà Nội

Tác giả: Trần Việt Tiến

Tóm tắt

Trong những năm đầu, sau khi Thành phố được giải phóng (1954) công nghiệp Hà Nội hầu như không có gì. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay công nghiệp Thủ đô đã đứng vào loại hàng của cả nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Toàn thành phố hiện có 560 doanh nghiệp quốc doanh và hàng ngàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trên địa bàn thành phố đã hình thành được 5 ngành công nghiệp then chốt: có kim khí chiếm 10,78% dệt – da – may chiếm 14,98%, chế biến thực phẩm chiếm 34,76%, công nghiệp điện tử 12,28%, công nghiệp hóa chất 11% so với GDP của toàn ngành công nghiệp mở rộng Hà Nội.

Nội dung

  1. Thực trạng tâm tư – nguyện vọng của công nhân lao động.

Chi tiết xem tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự