Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây

Tác giả: Trịnh Hòa Bình

Tóm tắt

Khi đi vào tìm hiểu về ứng xử của cư dân trong chăm sóc sức khoẻ , chúng tôi thấy rằng, cach sử lý và lựa chọn dịch vụ y tế của gia đình nông thôn, trong những lúc ốm đau không chỉ phản ánh khả năng thực tế của gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe mà còn thể hiện trình độ “Văn hóa y tế”, có hai đối tượng cần chăm sóc sức khỏe trong gia đình đó là phụ nữ và trẻ em.

Nội dung

  1. Chăm sóc bà mẹ trước khi sinh sản
  2. Những điểm lưu ý khi các thành viên trong một gia đình bị ốm
  3. Hình dung cách ứng sử của dân cư nông thôn trong việc chữa trị bệnh
  4. Tác động của hoàn cảnh kinh tế đến cách chữa bệnh
  5. Truyền thống của người dân Việt Nam trong cách chữa bệnh

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm