Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Viết và theo dõi các trường hợp kiểm thử

Mục đích của việc lập các test case

Lập kế hoạch test sẽ giúp quá trình kiểm tra phần mềm chặt chẽ hơn và tránh được rất nhiều rủi ro.

Tổng quan về lập các test case

Mô tả requirement bằng use case

Khái niệm use case:

- Một Use case là tập hợp của một loạt các cảnh kịch về việc sử dụng hệ thống

- Mỗi cảnh kịch mô tả một chuỗi các sự kiện

- Mỗi một chuỗi này sẽ được kích hoạt bởi một người nào đó, một hệ thống khác hay là một phần trang thiết bị nào đó

- Những thực thể kích hoạt nên các chuỗi sự kiện như thế được gọi là các Tác Nhân (Actor)

Sự cần thiết phải có use case:

- Use Case là một công cụ xuất sắc để khuyến khích những người dùng tiềm năng nói về hệ thống từ hướng nhìn của họ

- Use case tạo nên một lời mô tả rõ ràng và nhất quán về việc hệ thống cần phải làm gì

- Có thể đơn giản hóa việc thay đổi và mở rộng hệ thống qua việc thay đổi và mở rộng mô hình Use Case, sau đó chỉ theo dõi riêng những Use Case đã bị thay đổi cùng những hiệu ứng của chúng trong thiết kế hệ thống và xây dựng hệ thống

Lập test cases từ use case

Các bước lập test case từ use case

  • Tìm ra các “path” của các luồng sự kiện trong use case. Mỗi path như này được gọi là một scenario
  • Chỉ ra điều kiện xảy ra mỗi scenario
  • Mô tả điều kiện, trình tự diễn ra trong mỗi scenario và kết quả mong muốn.

Theo dõi và quản lý các test case

Các bước chuẩn bị test

- Phân tích requirements

- Lập các kế hoạch test

- Lập testing checklist

- Mô tả các test case phức tạp

- Theo dõi các thay đổi

Phân tích dữ liệu giả định

- Lập test procedure cho nhiều test case

- Sử dụng Excel

Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự