Giáo trình

Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện

Science and Technology

Một số sơ đồ bảo vệ máy phát điện dùng Rơle số

Tác giả: unknown

MỘT SỐ SƠ ĐỒ BẢO VỆ MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG RƠLE SỐ

Sơ đồ bảo vệ máy phát điện công suất trung bình (≤ 1MW):

 • Phương án 1:

Sơ đồ sử dụng các bảo vệ sau:

 • 51: bảo vệ quá dòng có thời gian.
 • 51N: bảo vệ quá dòng chống chạm đất có thời gian.
 • 46: bảo vệ dòng thứ tự nghịch.
 • 49: rơle nhiệt độ.
 • Phương án 2:hình 1.42
 • 51: bảo vệ quá dòng có thời gian.
 • 51N: bảo vệ quá dòng chống chạm đất có thời gian.
 • 46: bảo vệ dòng thứ tự nghịch.
 • 64: bảo vệ chống chạm đất cuộn dây rotor.
 • 32: rơle định hướng công suất.
 • 40: rơle phát hiện mất kích từ máy phát điện.
Hình 1.42

Sơ đồ bảo vệ máy phát điện công suất lớn (> 1MW): (hình 1.43)

Sơ đồ sử dụng các bảo vệ sau:

 • 51: bảo vệ quá dòng có thời gian.
 • 51N: bảo vệ quá dòng chống chạm đất có thời gian.
 • 46: bảo vệ dòng thứ tự nghịch.
 • 32: rơle định hướng công suất.
 • 40: rơle phát hiện mất kích từ máy phát điện.
 • 49: rơle nhiệt độ.
 • 87,87N: rơle so lệch chống chạm pha và chạm đất.
 • 27: rơle điện áp thấp.
 • 59: rơle quá điện áp.
 • 81: rơle tần số.
 • 64F: chống chạm đất cuộn dây rotor.

Sơ đồ bảo vệ bộ MFĐ-MBA:

 • Phương án 1: hình 1.44
 • 87U: bảo vệ so lệch dọc chung cho máy phát và MBA tăng áp và MBA tự dùng.
 • 87T: bảo vệ so lệch dọc MBA tăng áp và MBA tự dùng.
 • 51: bảo vệ quá dòng có chỉnh định thời gian.
 • 51N: bảo vệ quá dòng chống chạm đất có thời gian.
 • 63: rơle áp suất dùng cho MBA.
 • 71: rơle hơi dùng cho MBA.
 • 64R, 64R2: bảo vệ chống chạm đất 1 điểm và 2 điểm mạch kích từ.
 • 51N, 59N: bảo vệ chống chạm đất cuộn dây rotor.
 • 87G: bảo vệ so lệch chống chạm pha trong máy phát.
 • 49S: bảo vệ quá nhiệt cuộn dây stator.
 • 59: rơle quá điện áp.
 • 81N: rơle tần số.
 • 24: rơle quá từ. 78: rơle kiểm tra đồng bộ.
 • 40: rơle phát hiện mất kích từ máy phát điện.
 • 21: rơle khoảng cách
 • 32: rơle định hướng công suất..
 • Phương án 2: hình 1.45

Hình 1.43

Hình 1.44: Sơ đồ bảo vệ bộ máy phát và máy biến áp .

Hình 1.45: Sơ đồ bảo vệ bộ máy phát và máy biến áp .
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự