Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Xã hội hóa văn hóa trong quá trình phát triển

Tác giả: Hồ Hoàng Hoa

Tóm tắt

Xã hội hóa văn hóa không phải là một vấn đề hoàn toàn mới đối với chúng ta. Sự nghiệp xóa nạ mù chữ, phổ cập giáo dục, văn nghệ, khuyến khích làm giàu bằng lao động và tuân theo pháp luật, khuyến khích tài trợ cho các tài năng trẻ…đều là những bước đi lên làm cho văn hóa thâm nhập đời sống, xâm nhập quần chúng và giúp nhân dân có ý thức lấy văn hóa làm phương thức sống của mình.

Nội dung

  1. Các phương thức xã hội hóa
  2. Các vấn đề xã hội hóa

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự