Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Xã hội học và những biến đổi xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đắt nước

Tóm tắt

Sau gần ba thập kỉ ở miền Bắc và thập kỉ trên cả nước thục hành không thành công nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung. Việt Nam quyết định chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại. Những yếu tố ban đầu của quyết định này đã có cách đây 3 bán thập niên,được tuyên bố trên những văn kiện mang tính quyết định cảu quốc gia cách đây hai bán thập niên, nhưng thục sự chỉ mới bắt đầu hơn một bán thập niên. Vậy mà những bước đi của nền kinh tế thị trường đã làm chấn động toàn xã hội.

Nội dung

 1. Biến đổi xã hội, xã hội học và quản lí xã hội – Tác giả Bùi Thế Cường
  1. Biến đổi xã hội vừa qua
   1. Đời sống được cải thiện mạnh mẽ
   2. Đầu tư xã hội đóng góp và tăng cường
  2. Hiểu đúng hơn nền kinh tế thị trường
  3. Khu biệt hóa xã hội và liên kết xã hội
  4. Đóng góp của xã hội
 2. Thử phác thảo một và ý tưởng về chiến lươc đô thị hóa ở Việt Nam – Tác giả Nguyễn Minh Hòa
 3. Cộng đòng đo thị và sức khỏe cư dân – Tác giả Phan Quốc Thắng

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự