Giáo trình

Nhập môn Công nghệ phần mềm

Science and Technology

Yêu cầu của người sử dụng

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh

Đặt vấn đề

- Yêu cầu của người sử dụng có được coi giống như yêu cầu hệ thống hay không?

- Yêu cầu của người sử dụng là chức năng hay phi chức năng hay cả hai?

Yêu cầu của người sử dụng nên mô tả những yêu cầu chức năng và phi chức năng để người sử dụng có thể hiểu được chúng mà không cần phải có những kiến thức về công nghệ một cách chi tiết.

Yêu cầu của người sử dụng được định nghĩa bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, bảng hoặc biểu đồ đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp phải một số khó khăn khi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên:

- Không rõ ràng: Tính chính xác rất khó đạt được nếu tài liệu khó đọc.

- Yêu cầu lộn xộn: các yêu cầu chức năng và phi chức năng không rõ ràng.

- Lẫn lộn giữa các yêu cầu: các yêu cầu khác nhau có thể được diễn tả cùng với nhau.

Do đó, để viết yêu cầu của người sử dụng ta nên áp dụng một số quy tắc sau:

- Đưa ra một định dạng chuẩn và áp dụng nó cho tất cả các yêu cầu.

- Bắt buộc sử dụng ngôn ngữ một cách thống nhất

- Đánh dấu những phần quan trọng trong các yêu cầu.

- Tránh sử dụng những từ ngữ mang tính chuyên môn, kỹ thuật.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự