Đóng góp nội dung trên VOER

Nội dung trong VOER sẽ được lưu trữ dưới hai định dạng:


1) Module: là một chủ đề nhỏ hoặc một phần hoàn chỉnh của chủ đề lớn;
2) Collection: là tập hợp các module được sắp xếp theo một trình tự nhất định để tạo thành một cuốn sách/giáo trình.


Cách tổ chức nội dung theo Module và Collection làm cho việc chia sẻ, sử dụng và tái sử dụng nội dung mềm dẻo và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bất kỳ tác giả nào khi đăng ký một tài khoản trên hệ thống đều có thể đóng góp nội dung.


Minh họa: Nếu bạn muốn chia sẻ một tài liệu (lưu trữ dưới định dạng MS Word hoặc Latex) lên VOER, các bước bạn cần làm bao gồm:
1. Chuẩn bị sẵn tài liệu dưới máy tính. Định dạng lại tài liệu (nếu cần), chủ yếu các mức heading (tiêu đề) 1,2,3 sẵn sàng cho việc upload.
2. Đăng nhập vào tài khoản, lựa chọn chức năng tạo mới Module rồi thực hiện 3 bước theo trình tự, trong đó ở bước cuối, bạn chỉ cần upload file Word lên Server là nội dung tệp tin đó sẽ được import tự động và đầy đủ (bao gồm đầy đủ ảnh, bảng biểu, công thức và các định dạng khác)


Để được hướng dẫn chi tiết từng bước chia sẻ, đóng góp tài liệu trên VOER, vui lòng đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng.


Hãy đăng nhập để chia sẻ, đóng góp nội dung lên VOER ngay từ hôm nay.