Tài liệu

Bài tập mô hình OSI và TCP_IP

Science and Technology
  1. Nhận biết giao thức được sử dụng trong hệ thống mạng của phòng thực hành khi cài đặt HĐH Windows XP và kết nối Internet
  2. Nhận biết giao thức được sử dụng trong phòng thí nghiệm mạng máy tính không kết nối internet HĐH máy chủ Novell Netware các máy trạm khởi động bằng phương pháp boot room
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự