Tài liệu

Bài tập - Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình đại số tuyến tính

Science and Technology

Bài tập

Bài 1. Dùng phương pháp lặp đơn và Seidel giải gần đúng hệ sau với sai số nhỏ hơn 10-4:

Bài 2. Giải hệ sau bằng phương pháp lặp với xấp xỉ ban đầu tương ứng:

a)

trong miền D= {[0;2][0;2][0;2]} với x0 =1; y0 =1; z0 =1;

trong miền D={[-1,1],[-1;1],[-1;1]} với x0 = y0 = z0 =0

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự