Tài liệu

Bài toán luồng cực đại trong mạng

Science and Technology

Bài toán luồng cực đại trong mạng

  Bài toán luồng cực đại trong mạng là một trong số bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rộng rãi trong thực tế cũng như những ứng dụng thú vị trong lý thuyết tổ hợp. Bài toán được đề xuất vào đầu năm 1950, và gắn liên với tên tuổi của hai nhà toán học Mỹ là Ford và Fulkerson. Trong chương này chúng ra sẽ trình bày thuật toán Ford và Fulkerson để giải bài toán đặt ra và nêu một sô ứng dụng của bài toán.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự