TÀI LIỆU

Bố cục nội dung đào tạo môn: Internet và thư điện tử

Science and Technology

Bố cục nội dung đào tạo

Nội dung đào tạo Số tiết
Bài 1: Tổng quan về Internet
 • Internet là gì, phân biệt với World Wide Web.
 • Các thuật ngữ HTTP, URL, Hyperlink, ISP, FTP, các thành phần và cấu trúc một địa chỉ trang Web.
 • Các khái niệm trình duyệt web (web browser), máy tìm kiếm (Search Engine), Cookie, Internet cache (bộ nhớ đệm).
 • Vấn đề về bảo mật trên mạng Internet, chứng nhận số, mã hoá.
 • Nguy cơ nhiễm virút khi tải về các tệp từ Internet. Thuật ngữ tường lửa (firewall)
 • Bước đầu làm việc với trình duyệt, mở (và đóng) trình duyệt web.
 • Lý thuyết về các nút chức năng cơ bản trên trình duyệt.
2
Bài 2: Thực hành sử dụng trình duyệt và duyệt các trang web
 • Truy nhập một địa chỉ Web
 • Mở một địa chỉ và xem thông tin
 • Mở một siêu liên kết và quay lại trang ban đầu
 • Sử dụng các tiện ích đánh dấu (bookmark), đánh dấu một trang web, hiển thị trang web qua địa chỉ được đánh dấu, tổ chức các trang web được đánh dấu, tạo thư mục các địa chỉ đánh dấu, thêm một trang web vào thư mục chứa các trang web đánh dấu…
 • Sử dụng các chức năng cơ bản của trình duyệt
2
Bài 3: Tìm kiếm thông tin trên Internet
 • Sử dụng máy tìm kiếm.
 • Mở một trang web có chương trình tìm kiếm.
 • Sử dụng từ khoá (keyword) để tìm kiếm.
 • Dùng các toán tử logic thông thường trong tìm kiếm.
 • Địa chỉ www.panvietnam.com với chức năng tìm kiếm thông tin
 • Địa chỉ www.google.com với chức năng tìm kiếm thông tin.
 • Sao chép lại một phần văn bản, hình ảnh, địa chỉ từ trang web vào tài liệu.
 • Ghi lại trang web thành tệp tin trên máy tính dưới dạng text hoặc html.
 • Tải về các tệp tin (tệp văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…) từ Internet và ghi lại trên máy mình.
 • In ấn, xem tài liệu web trước khi in, thay đổi các lựa chọn thiết lập trang in: hướng trang in, kích thước trang in, đặt lề trang in: trái, phải, trên, dưới, các lựa chọn in ấn…
4
Bài 4: Sử dụng thư điện tử (Email)
 • Các khái niệm cơ bản
 • Các ưu điểm của hệ thống thư điện tử
 • Các thành phần cấu trúc của một địa chỉ thư điện tử
 • Một số nghi thức khi viết thư điện tử
 • Vấn đề an toàn khi dùng thư điện tử
 • Thư rác và hậu quả
 • Nguy cơ bị nhiễm virut khi nhận thư điện tử, khi mở tệp đính kèm
2
Thực hành bài 4: Sử dụng dịch vụ thư điện tử YAHOO MAIL
 • Đăng ký hộp thư miễn phí trên YAHOO
 • Sửa lỗi khi đăng ký
 • Làm quen với cửa sổ chương trình thư
 • Đóng/ mở hộp thư
 • Xoá bớt thư
 • Soạn thư
 • Sử dụng sổ địa chỉ
 • Sử dụng chức năng đính kèm tệp
 • Mở tệp đính kèm theo thư
6
Tổng số 16 tiết