Tài liệu

Các điều kiện để phát triển du lịch

Business

Các điều kiện chung

Những điều kiện chung đối với phát triển hoạt động đi du lịch

Thời gian rỗi của nhân dân

Thời gian rỗi của nhân dân là thời gian còn lại dùng cho mục đích du lịch thể thao nghỉ dưỡng. Đó là cơ sở cho nhân dân đi du lịch, do đó phảI nghiên cứu để kích thích người dân đi du lịch nhằm đạt được nhu cầu của họ nhưng không xâm hại đến tự nhiên, môi trường, tài nguyên du lịch, để du lịch phát triển bền vững.

Mức sống về vật chất và trình độ văn hoá chung của nhân dân

Thu nhập của nhân dân là chỉ tiêu quan trọng và là điều kiện vật chất để họ có thể tham gia đi du lịch. Con người đi du lịch phải có thời gian rỗi mà còn có tiền.

Trình độ văn hoá chung của nhân dân đươc nâng cao thì hoạt động đi du lịch cũng được nâng cao.

Cả hai điều trên nếu tốt thì du lịch sẽ phát triển với khách đi là những người có văn minh, do đó du lịch co cơ hội phát triển bền vững

Không khí hoà bình ổn định chính trị trên thế giới.

Đó là điều đảm bảo cho giao lưu kinh tế chính tri………..trên thế giới và kéo theo khách du lịch sẽ đi an toàn, thuận lợi cho du lịch phát triển bền vững.

Điều kiện ảnh hưởng dến hoat động kinh doanh du lịch

Tình hình xu thế phát triển kinh tế của đát nước,chính trị hoà bình của ổn định của đất nước, điều kiện đảm bảo an toàn đói với du khách. Đảm bảo là nơI đến lý tưởng của khách.

Những điều kiện có tác động đến du lịch, sự có mặt của tất cả điều đó đảm bảo cho du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Các điều kiện đặc trưng

Điều kiện về tài nguyên du lịch

Tài nguyên thiên nhiên gồm vị trí địa lý, khí hậu, địa hình, hệ động thực vật, đất nước. Sự kết hợp hàI hòa này sẽ làm cho khách du lịch đến đông hơn.

Tài nguyên nhân văn

Tài nguyên du lịch nhân văn là những giá trị văn hoá tiêu biểu cho mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Thông qua những hoạt động du lịch của Nha Trang Today dựa trên việc khai thác các tài nguyên du lịch nhân văn, khách du lịch có thể hiểu được những đặc trưng về văn hóa của dân tộc, của địa phương nơi mà khách đến.

Tài nguyên du lịch nhân văn bao gồm các di tích lịch sử, di tích lịch sử văn hoá, phong tục tập quán, lễ hội, các món ăn, thức uống dân tộc, các loại hình nghệ thuật, các lối sống, nếp sống của các tộc người mang bản sắc độc đáo và được lưu giữ cho đến ngày nay.

Tài nguyên du lịch nhân văn có các đặc điểm sau:

  • Tài nguyên du lịch nhân văn mang tính phổ biến bởi vì nó được hình thành trong quá trình sinh hoạt của hoạt động sống của con người. Tài nguyên của mỗi nước, mỗi vùng là khác nhau do đặc tính sinh hoạt khác nhau.
  • Tài nguyên du lịch nhân văn mang tính tập chung dễ tiếp cận: khác với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn thường tập trung gần với con người ở các điểm quần cư và các thành phố. Tuy nhiên chúng dễ bị tác động có hại nếu như chúng ta không có biện pháp quản lý hợp lý.
  • Tài nguyên nhân văn mang tính truyền đạt nhận thức hơn là tính hưởng thụ, giải trí.

Điều kiện sẵn sàng phục vụ khách

  • Tài nguyên dân cư và lao động.

Đây là một nguồn lực để phát triển du lịch, là nguồn cung cấp lao động cho du lịch, là thị trường để tiêu thụ sản phẩm du lịch. Đây chính là nhân tố con người, nhân tố quyết định đến sự thành bại của mọi nghành kinh tế, trong đó có du lịch.

  • Tài nguyên cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng

Đây là một nguồn lực, một điều kiện không thể thiếu được để phát triển du lịch. Cơ sở kỹ thuật và hạ tầng tốt, đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Ngược lại, sẽ gây khó khăn làm chậm bước phát triển. Cơ sở vật chất - kỹ thuật - thiết bị hạ tầng bao gồm: mạng lưới giao thông vận tải( đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển...), hệ thống khách sạn, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí.

  • Chính sách

Đây là nguồn lực - điều kiện tiêu quyết để phát triển du lịch. Bởi lẽ một quốc gia dù có giàu có về tài nguyên, nhân lực. .. nhưng thiếu về đường lối, chính sách phát triển du lịch đúng đắn thì du lịch vẫn không thể phát triển được. Đường lối, chính sách phát triển du lịch là một bộ phận trong tổng thể đường lối - chính sách phát triển kinh tế xã hội. Các đường lối, phương hướng, chính sách kế hoạch, biện pháp cần phải được cụ thể hóa bằng các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn cụ thể. Do sự bùng nổ của du lịch cũng như doanh thu từ nó nên nó trở thành nghành kinh té mũi nhọn của nhiêù nước. Do vậy cần phải có các chiến lược phù hợp, và do đây là nghành kinh tế liên ngành nên nó có liên quan đến nhiều ngành kinh tế khác nhau vì vậy các chủ trương, kế hoạch phải được xây dựng một cách đồng bộ, phải mang tính tổng hợp và được phối hợp một cách nhịp nhàng.

Nước ta, cùng với sự đổi mới, Đảng và nhà nước đã hết sức quan tâm đến phát triển du lịch. Đường lối, chính sách phát triển du lịch đã được đại hội VI, VII và được cụ thể bằng nghị quyết 45 CP của chính phủ. Đã khẳng định vị trí và vai trò của nghành du lịch và đi ra kế hoạch, phương hướng phát triển du lịch. Đó chính là điều kiện và nguồn lực để phát triển du lịch.

  • Những cơ hội để phát triển du lịch

Những cơ hội về kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học. .. cũng là nguồn lực để phát triển du lịch. Bởi lẽ thông qua các cơ hội đó mà du lịch tăng thêm nguồn khác, là điều kiện để tuyên truyền, quảng cáo du lịch bãi biển Nha Trang nước mình.

Đây chính là cơ hội để phát triển du lịch. Bởi lẽ một nước có chính trị ổn định sẽ thu hút được khách đến. Một nền văn hoá đậm đà bản sắc, thể thao, khoa học, giáo dục phát triển sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế. Các hội nghị, hội thảo, sự kiện văn hoá, thể thao lớn cũng là nguồn lực quan trọng.

  • Nguồn lực bên ngoài

Đây là một thành tố không thể thiếu được của một quốc gia nói chung và điểm du lịch nói riêng, phát triển du lịch, đặc biệt là đối với chúng ta một nước đang phát triển, nguồn lực và khả năng hạn chế nên chúng ta cần phải thu hút đầu tư, thu hút khoa học tiên tiến để quy hoạch, phát triển du lịch có kế hoạch và phát triển bền vững.

Tài liệu này được kế thừa từ Các điều kiện để phát triển du lịch của Thương Huyền Đỗ
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự