Tài liệu

Các hiệu ứng trình chiếu trong MS-PowerPonit 2000

Các hiệu ứng trình chiếu

Các kỹ năng cần có trước khi thực hành nội dung này:

 • Tạo được bài trình diễn mà trong đó có các thành phần như: các ô văn bản, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ tổ chức, các đối tượng vẽ...

Các kỹ năng cần đạt được sau khi thực hành nội dung này:

 • Thiết lập hiệu ứng hoạt hình cho các thành phần: văn bản, hình ảnh, đồ thị, các đối tượng vẽ...
 • Thiết lập hiệu ứng chuyển đổi trang trình diễn

Các hiệu ứng hoạt hình (animation effect)

Thiết lập hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, hình ảnh đối tượng vẽ

Hiệu ứng hoạt hình là một tính năng cơ bản và MS-PowerPoint. Nhờ có hiệu ứng hoạt hình kết hợp với sự điều khiển của người trình bày mà bài trình diễn trở nên sinh động hơn, thu hút sự chú ý của người theo dõi. Chẳng hạn như có thể tạo ra các hiệu ứng hoạt hình lúc trình diễn để cho văn bản và hình ảnh bay từ phía bên trái trang trình diễn hoặc bay theo chiều xoáy trôn ốc...

Sử dụng hiệu ứng hoạt hình một cách linh hoạt và hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cho bài trình diễn.

 • Ẩn/hiện thanh công cụ Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effects)

Để hiển thị thanh công cụ Hiệu ứng hoạt hình (animation effects) cần kích chuột vào menu View, chọn Toolbar và kích chuột vào mục Animation Effects trong menu con (nếu mục này chưa được đánh dấu).

Thanh công cụ Hiệu ứng hoạt hình (Animation Effect)
 • Thiết lập hiệu ứng hoạt hình cho văn bản, hình ảnh, đối tượng vẽ

Sử dụng các hiệu ứng có sẵn trên menu hoặc thanh công cụ

 1. Kích chuột vào hộp văn bản, hình ảnh hoặc đối tượng vẽ muốn thiết lập hiệu ứng.
 2. Kích chuột vào menu Slide Show, chọn Preset Animation và sau đó chọn một trong số các hiệu ứng từ menu con như: Drive-In (tiếng phanh ô tô), Camera (tiếng máy chụp ảnh), Typewriter (tiếng máy đánh chữ)....

Chọn hiệu ứng từ menu

Hoặc kích chuột vào nút tương ứng với kiểu hiệu ứng hoạt hình trên thanh công cụ Hiệu ứng hoạt hình như: nút Drive-In, nút Camera, nút Typewriter .....

Tuỳ biến các hiệu ứng

Ngoài các kiểu hiệu ứng có sẵn trên menu, người sử dụng còn có thể tuỳ biến các hiệu ứng khác cho đối tượng. Cách thực hiện như sau:

 1. Kích chuột vào hộp văn bản, hình ảnh hay đối tượng vẽ muốn thiết lập hiệu ứng hoạt hình.
 2. Kích chuột vào menu Slide Show, chọn Custom Animation... để mở hộp thoại Custom Animation.

Hộp thoại Custom Animation

 • 3) Tại hộp thoại Custom Animation có 3 vùng:
  • Vùng lựa chọn các đối tượng có trong trang trình diễn: đây là vùng có chứa tên các đối tượng đang có trong trang trình diễn. Các đối tượng có thể là hộp văn bản: Text1, Text2..., là hình ảnh: Picture Frame1, Picture Frame 2..., là các đối tượng vẽ: Line1, Line 2... và một số đối tượng đồ hoạ khác.
  • Để lựa chọn đối tượng, cần kích chuột vào ô lựa chọn bên cạnh tên đối tượng để đánh dấu vào ô này, chẳng hạn:
  • Để bỏ lựa chọn, cần kích chuột vào ô đang được đánh dấu bên cạnh tên đối tượng.
  • Vùng xem nhanh trang trình diễn: hiển thị thu nhỏ trang trình diễn hiện tại. Sau này khi đã thiết lập hiệu ứng cho đối tượng, có thể kích nút Preview để xem nhanh hiệu ứng được hiển thị trong vùng này.
  • Vùng tuỳ biến hiệu ứng: là vùng dùng để thiết đặt thứ tự thực hiện hiệu ứng và kiểu hiệu ứng.
 • 4) Sau khi đã chọn các đối tượng muốn thiết lập hiệu ứng (trong bước 3), kích chuột vào thẻ Order and Timing trong vùng xem nhanh trang trình diễn.
 • Thẻ Order & Timing - vùng tuỳ biến hiệu ứng
 • 5) Để thay đổi lại thứ tự thực hiện hiệu ứng của các đối tượng cần kích chuột vào tên đối tượng trong danh sách sau đó kích chuột vào nút mũi tên lên hoặc mũi tên xuống bên cạnh để thay đổi.
 • Để khi trình chiếu hiệu ứng được thực hiện sau mỗi lần kích chuột, hãy kích chuột đánh dấu vào lựa chọn On mouse click.

  Để khi trình chiếu hiệu ứng được thực hiện tự động (người trình diễn không cần kích chuột), cần kích chuột đánh dấu vào ô lựa chọn Automatically và sau đó nhập khoảng thời gian (tính bằng giây) mà sau đó hiệu ứng bắt đầu.

 • 6) Để thiết lập kiểu hiệu ứng, hãy kích chuột vào thẻ Effects.
 • Thẻ Effects - vùng tuỳ biến hiệu ứng
 • 7) Sau khi đã thiết lập xong các tuỳ biến hiệu ứng, hãy kích chuột vào nút Preview để xem nhanh hiệu ứng vừa thiết đặt.
 • 8) Kích nút OK để hoàn tất quá trình thiết lập tuỳ biến hiệu ứng.
 • Chú ý: Sau khi đã thiết lập hiệu ứng cho một đối tượng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lại các hiệu ứng này. Việc thay đổi lại hiệu ứng cũng hoàn toàn như việc thiết lập hiệu ứng cho đối tượng.

  Hiệu ứng chuyển tiếp trang

  Ngoài hiệu ứng hoạt hình được thiết lập cho các đối tượng trong trang trình diễn, chúng ta còn có thể thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp trang trình diễn. Đây là hiệu ứng chuyển động của trang được thực hiện khi một trang trình diễn mới được chuyển đến trong khi trình chiếu.

  Thiết lập hiệu ứng chuyển đối trang trình diễn

  1. Kích chuột vào nút Slide Sorter View (để chuyển đổi chế độ hiển thị các trang của bài trình diễn).
  2. Kích chuột vào trang trình diễn cần thiết lập hiệu ứng chuyển đổi trang (trong khung nhìn Slide Sorter)
  Thẻ Effects - vùng tuỳ biến hiệu ứng
 • 3) Kích chuột vào menu Slide Show, chọn Slide Transition. Khi đó hộp thoại Slide Transition sẽ được mở ra.
 • Thiết đặt hiệu ứng chuyển đổi trang trong hộp thoại Slide Transition

  • Kích chuột vào mũi tên trỏ xuống của hộp chọn trong vùng Effect để chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang. Sau khi chọn sẽ thấy hiệu ứng chuyển trang được thể hiện ngay trong khung xem trước hiệu ứng (phía trên hộp chọn). Có thể thay đổi tốc độ thực hiện hiệu ứng bằng cách kích chuột vào một trong 3 lựa chọn: Fast (nhanh), Medium (trung bình), Slow (chậm).
  • Để chọn âm thanh đi kèm với hiệu ứng chuyển đổi trang cần kích chuột vào mũi tên sổ xuống trong hộp chọn của vùng Sound và chọn một âm thanh trong danh sách. Kích chuột đánh dấu vào lựa chọn Loop until next sound nếu muốn âm thanh này lặp lại trong suốt thời gian trang trình diễn này được trình chiếu.
  • Kích chuột đánh dấu vào ô lựa chọn On mouse click trong vùng Advance nếu muốn trang trình diễn được chuyển sau mỗi lần kích chuột.
  • Nếu muốn trang trình diễn được tự động chuyển đổi sau một khoảng thời gian nào đó cần thực hiện: kích chuột đánh dấu vào ô lựa chọn Automatically affter sau đó nhập vào ô bên dưới nó một con số chỉ khoảng thời gian (tính bằng giây)
  • Kích chuột vào nút Apply nếu muốn áp dụng các thiết đặt về hiệu ứng chuyển đổi cho trang trình diễn vừa chọn. Kích chuột vào nút Apply to all nếu muốn áp dụng các thiết đặt về hiệu ứng chuyển đổi trang cho tất cả các trang trong bài trình diễn.

  Chú ý: Có thể thiết đặt nhanh hiệu ứng chuyển đổi trang cho các trang trong bài trình diễn bằng cách:

  1. Kích chuột vào nút Slide Sort View để chuyển chế độ hiển thị các trang trình diễn.
  2. Kích chuột vào nút mũi tên trỏ xuống trong ô Slide Transition Effect trên thanh công cụ Slide Sorter và chọn một kiểu hiệu ứng chuyển đổi trang từ danh sách các hiệu ứng. Khi đó, trang trình diễn vừa chọn sẽ được thiết lập hiệu ứng chuyển đổi trang.

  Sau khi đã thiết lập hiệu ứng chuyển trang cho một trang trình diễn, vẫn có thể thay đổi lại được hiệu ứng này. Việc thay đổi lại hiệu ứng hoàn toàn tương tự như thiết lập hiệu ứng chuyển trang đã giới thiệu ở trên.

  Chọn hiệu ứng chuyển đổi trang trình diễn từ thanh công cụ Slide Sorter
  Đánh giá:
  0 dựa trên 0 đánh giá

  Tuyển tập sử dụng module này

  Nội dung cùng tác giả
   
  Nội dung tương tự