TÀI LIỆU

Các qui tắc bấm đầu RJ45 cho dây cáp UTP

Science and Technology

Chuẩn A và Chuẩn B

Sau khi bóc lớp vỏ bên ngoài dây cáp UTP (cáp xoắn không bọc kim) bạn sẽ nhìn thấy 8 sợi dây với 8 màu khác nhau. Chúng được chia làm 4 cặp và được xoắn lại theo từng đôi một. Việc bấm đầu RJ45 cho dây cáp UTP được chia làm 2 chuẩn; chuẩn A và chuẩn B. Thứ tự sếp các sợi dây màu như sau:

Thứ tự sắp xếp dây từ 1 đến 8 là tính từ trái sang phải theo mặt ngửa của đầu nối RJ45.
Số thứ tự dây Chuẩn A Chuẩn B
1 White Green White Orange
2 Green Orange
3 White Orange White Green
4 Blue Blue
5 White Blue White Blue
6 Orange Green
7 White Brown White Brown
8 Brown Brown

Trường hợp 1: Hai đầu cáp cùng được bấm theo chuẩn A hoặc theo chuẩn B, chúng ta có được một sợi dây cáp thẳng (Straight -Through). Trong trường hợp này chỉ có cặp dây (1,2) và (3,6) được sử dụng cho việc truyền và nhận như sau:

1 --------------> 1

2 --------------> 2

3 --------------> 3

6 --------------> 6

Trường hợp 2: Khi một đầu dây cáp được bấm theo chuẩn A và đầu kia bấm theo chuẩn B thì chúng ta có được một sợi dây cáp xoắn(Crossed-Over).

1 --------------> 3

2 --------------> 6

3 --------------> 1

6 --------------> 2

Sử dụng cáp với các trường hợp sau:

1. NIC đến HUB/SWITCH - cáp thẳng

2. cổng thường HUB đến cổng UPLINK trên HUB - cáp thẳng

3. NIC đến NIC - cáp xoắn

4. NIC đến cổng UPLINK trên HUB - cáp xoắn

5. cổng thường HUB đến cổng thường trên HUB - cáp xoắn

Cách thực hiện Nối HUB

Thực hiện nối HUB để tạo nhiều cổng kết nối cho mạng STAR. Theo hình minh hoạ dưới đây:

Việc xếp chồng HUB qui định mức liên kết giữa các HUB không vượt quá 4.