TÀI LIỆU

Cách hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ tại hiện trường

Science and Technology

Cảm biến nhiệt độ thường được hiệu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì dòng chảy thích hợp hoặc để đáp ứng các yêu cầu an toàn. Sự xuống cấp của cảm biến, có thể tiếp xúc với chu kỳ nhiệt độ cũng như rung động, có thể được tính đến trong quá trình thử nghiệm.

Cách hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ tại hiện trường

Thật vậy, chi phí của việc không hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ có thể rất cao - sản phẩm kém chất lượng, thiết bị ngừng hoạt động không theo lịch trình, các hình phạt theo quy định và thậm chí có thể xảy ra tai nạn thương tâm với trách nhiệm pháp lý to lớn.

Gói chống trào ngược cho bé

Loại cảm biến được sử dụng thường phụ thuộc vào yêu cầu độ chính xác. Ví dụ, RTD (máy dò nhiệt độ điện trở) và PRT (nhiệt kế điện trở bạch kim) được sử dụng khi mức độ chính xác cao là quan trọng. Cặp nhiệt điện không đắt và có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng hơn nhưng kém chính xác hơn PRT hoặc RTD.

Cho dù là PRT, TC hay RTD, kiểm tra cảm biến là một thực hành quan trọng để hiệu chuẩn nhiệt độ hoàn chỉnh. Việc kiểm tra cảm biến và máy phát cùng nhau để xác minh thiết bị điện tử của máy phát và cảm biến, thêm kiểm tra đầu vào của hệ thống điều khiển để hoàn thành hiệu chuẩn vòng lặp đầy đủ.

Fluke cung cấp các công cụ hiệu chuẩn nhiệt độ phù hợp với nhu cầu khắt khe của ngành công nghiệp, bao gồm các thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ cầm tay chuyên dụng và các giếng đo khối khô tiên tiến hơn - nhưng vẫn di động - với độ chính xác hiệu chuẩn được công nhận.

Nhiệt kế "Stik" an toàn nội tại, chẳng hạn như Fluke 1551A , đủ chính xác để hoạt động như một nhiệt kế tham chiếu và được thiết kế để lưu ý đến dầu và khí đốt, xử lý hóa chất và các môi trường có khả năng gây nổ khác.

Ghép nối giếng khô Fluke với thiết bị hiệu chuẩn tài liệu cầm tay cho phép tạo ra giải pháp hiệu chuẩn nhiệt độ hiện trường hoàn chỉnh. Bạn có thể kiểm tra toàn bộ tempeloop — cảm biến nhiệt độ và tất cả các thiết bị điện tử đo lường — để tối ưu hóa hiệu suất.

Hầu hết các thiết bị hiệu chuẩn quy trình lập tài liệu tiên tiến của Fluke cũng có thể kiểm tra và hiệu chuẩn cả dụng cụ nhiệt độ và áp suất. Điều đó giữ cho số lượng dụng cụ mà một kỹ thuật viên cần mang theo ở mức tối thiểu.